Quản lý chất lượng ISO 9001:2008

10-04-2015

Công ty Phượng Hải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trên toàn hệ thống công ty từ văn phòng đến xưởng sản xuất. Hệ thống được đánh giá và cấp chứng nhận từ tố chức quốc tế URS-UKAS.

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008

 


Thông tin khác